اسهال های ویروسی در زمستان

دکتر محمدرضا بلورساز، دبیر چهارمین همایش سالانه درمان عفونت‌های شایع کودکان و نقش واکسیناسیون درپیشگیری از آنها در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا) واحد علوم پزشکی ایران،با ابراز رضایت از این که واکسیناسیون درسطح کشور برای بیماری‌هایی که امکان واکسیناسیون را دارا هستند به طور کامل انجاممی شود، گفت: اما دو بیماری عفونی شامل هموفیلوس آنفلوانزا و پونوموکوک که هر یکعفونت‌های ریه را شامل می‌شود، نیازمند تهیه واکسن و قرار دادن آن در اختیارشیرخواران است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بابیان این که در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا این واکسن‌ها تزریق می‌شود و کودکانیرا که اغلب زیر دو سال هستند، از این بیماری‌های وحشتناک نجات می‌دهد، گفت: متاسفانه این کار در ایران اتفاق نیفتاده است.

دکتر بلورساز اضافه کرد: تهیه اینواکسن‌ها و ارائه آن به شیرخواران یکی از مصوبات قطعنامه ما در پیشنهاد به وزارتبهداشت است.

وی همچنین معرفی بیماری‌های عفونی شایع ونقش واکسن در پیشگیری از آنها را اهداف همایش اخیر انجمن فوق تخصصی عفونی اطفالعنوان کرد.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
کیارش

پس عزیزم شما مجسمه هستید .آقای دکور شما دکتر این مملکت هستید .