مقررات مربوط به اهدای جنین به زوجین نابارور

  به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی وشرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها ( هر یک به تنهایی یا هردو ) اثبات رسیده اقدام نمایند.

تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا" از طرف زن و شوهر تنظیم شده وبه دادگاه تسلیم شود ؛ دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

  • زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
  • زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
  • هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
  • هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.
  • هیچ یک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند.
  • زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
  • وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است .
  • بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تائید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.
  • آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
/ 0 نظر / 36 بازدید