تبخال تناسلی یا ویروس هرپس در زنان و مردان

 تبخال تناسلی گرچه نوعی ویروس قابل پیشگیری و درمان است اما گاه نرسیدن به موقع  سبب عوارض جدی از جمله سرطان گردن رحم در زنان و بسیاری  دیگر می شود نظر به اهمیت موضوع در زیر به توضیحاتی دراین خصوص می پردازیم.تبخال تناسلی یکی از انواع شایع بیماری های مقاربتی بوده که هم زنان و هم مردان را می تواند آلوده نماید. ویژگی های تبخال تناسلی درد، سوزش و زخم در نواحی تناسلی می باشد البته خیلی از افراد آلوده به ویروس عامل این بیماری نشانه ای از خود بروز نمی دهند، بااینحال همه افراد مبتلا ولو اینکه نشانه ای نداشته باشند، می توانند همسر خود را آلوده نمایند.

/ 0 نظر / 95 بازدید