ظاهر نوزاد طبیعی

برای بسیاری از مادرها این سوال پیش می آد که این مشخصه از نوزاد من طبیعی هست؟ چرا نوزاد دوست یا آشنای ما این طوری نبود؟ امیدوارم با خواندن مطلب زیر  با مشخصات نوزاد طبیعی بیش تر آَشنا بشویم:

/ 0 نظر / 39 بازدید