بیش تر مردم ایران کدام گروه خون را دارند؟

          پایش گروه های خونی در میان اهدا کنندگان طی سالیان متمادی نشان می دهد که گروه خونی O در میان مردم خصوصا اهدا کنندگان از بیشترین فراوانی برخوردار است.

/ 0 نظر / 31 بازدید