مشاور مامایی- پگاه عبادی midwiferyconsultant.persianblog.ir

مشاور مامایی همراه و هم راز شماست.

نابودی سلول های سرطان با سم زنبور برزیلی

دانشمندان موفق به توضیح چگونگی توانایی سم نوعی زنبور برزیلی در نابودکردن سلول‌های سرطانی بدون آسیب‌رساندن به سلو‌ل‌های عادی شدند. ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید
شهریور 94
12 پست
مرداد 94
7 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
9 پست
دی 93
7 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
6 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
17 پست
شهریور 89
9 پست
مرداد 89
13 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
15 پست
مهر 88
17 پست
شهریور 88
16 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
21 پست
اسفند 87
13 پست
بهمن 87
16 پست
دی 87
24 پست
آذر 87
33 پست
آبان 87
9 پست
دندان
2 پست
میگرن
1 پست
سرمه
1 پست
مصرف_سیب
1 پست
سفالکسین
1 پست
سیکلوفم
1 پست
ایدز
1 پست
فیبروم
1 پست
فقر_آهن
1 پست